Lokalita

Město Zábřeh s téměř 14 tisíci obyvateli leží v okrese Šumperk v Olomouckém kraji, přibližně 12 km jihozápadně od Šumperku na řece Moravská Sázava.

Z historie víme, že osada Zábřeh vznikla na levém břehu řeky Moravská Sázava („za břehem" Moravské Sázavy); její hlavní funkcí bylo zřejmě chránit brod přes řeku. První zmínka o Zábřehu se nachází na listině brněnského zemského sněmu z roku 1254. Město založili někdy ve druhé polovině 13. století německy mluvící kolonisté, kteří přišli patrně z přelidněného německého Saska. V roce 1278 byl Zábřeh už městem.

Dějiny města jsou až do počátku 17. století spjaty se šlechtickými rody, které se v držení Zábřehu střídaly. Byli to jmenovitě Páni z Kravař (1397–1446), panský rod Tunklů (1442–1510), v 16. století Boskovicové, kolem roku 1589 Ladislav Velenov ze Žerotína, po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 přešel Zábřeh do držení Karla z Lichtenštejna. S rodem Liechtenštejnů pak zůstal Zábřeh spjat po celých dlouhých tři sta let.

Třicetiletá válka znamenala pro město na dlouhou dobu stagnaci v jeho rozvoji. Zábřeh sám se celkem rychle z válečných pohrom vzpamatoval, avšak hospodářsky ani kulturně již nedosáhl své někdejší úrovně. Až polovina 19. století, zahájením provozu na železniční trati Severní Ferdinandovy dráhy v roce 1845, vytvořila nové předpoklady pro to, aby se Zábřeh stal významným obchodně-průmyslovým a přepravním centrem pro celou oblast Zábřežska a Šumperska. Rozvíjející se průmysl přinesl Zábřehu i jisté pozitivní stránky.

Základ dnešního vzhledu města byl dán koncem 18. století, kdy po ničivém požáru musely být téměř všechny domy znovu postaveny. Charakteristický vzhled si městské jádro uchovalo až do poloviny 20. století. Tehdy vyrostla na okrajích města nová panelová sídliště a novostavbám se neubránil ani střed města. Po druhé světové válce byla většina zábřežských Němců odsunuta a přistěhovalectvím došlo k jejich nahrazení většinou českým obyvatelstvem.

Zábřežsko je tzv. regionem zdravé přírody, kde se můžete toulat na kole či pěšky nebo obdivovat krajinu ze hřbetu koně. Voda, rybaření, vodní turistika, výlety na lodích jsou další způsoby, jak poznat rovinatější část regionu. Pro odvážné a všechny, kteří mají rádi rychlý pohyb a adrenalin, je připraven skvělý adrenalinový program Acrobat Parku Aleše Valenty ve Štítech. Díky mírně kopcovitému terénu je oblast ideálním místem pro cykloturistiku.

Město Zábřeh je známé a vyhlášené pro svůj bohatý kulturní život. V počtu akcí si v ničem nezadá s největšími městy v kraji. Nejvíce se jich pravidelně odehraje v kulturním domě, významnou roli hraje ale i kino Retro. Důležitým momentem bývá „Václavovský kulturní podzim", přehlídky pěveckých sborů, jarní a podzimní jarmarky a v neposlední řadě tradiční festival „Welzlování" nesoucí ve svém názvu jméno polárníka a dobrodruha Jana Eskyma Welzla, jehož program je každoročně pestrý, bohatý a plný akcí, besed a recesistických závodů. Mimo to poskytuje Zábřeh veškerý komfort a potřebné zázemí pro sportovní vyžití i následnou relaxaci.

lokalita

poloha rezidence

Bytový objekt Rezidence Zábřeh je umístěním v těsné blízkosti Wolkerových Sadů, v malebné části města u rybníka Oborník a ramene řeky Moravská Sázava a zároveň nedaleko samotného centra města. Poblíž stavby je také vlaková stanice Zábřeh na Moravě.

Objevte více